Den vanligaste formen av religionskunskap är konfessionell och ämnet i läroverken bytte namn från Kristendom till Kristendomskunskap.

2085

ett forskningsprojekt kring undervisningen i religionskunskap. Syftet är att undersöka det pedagogiska förverkligandet av skolans mål för religionsunder­ visningen. Försöksledaren för detta projekt Ingemar Fägerlind presenterar mål och uppläggning av denna forskning.

Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Läroämnet Kristendomskunskap bytte namn år 1969 till Religionskunskap. Religionskunskap fortsatte som en för alla elever integrerad religionsundervisning,.

  1. Ia systemet support
  2. Kolla försäkring pris
  3. Stockholmi eesti huvikool
  4. Teatrar goteborg

Det har ansetts viktigt  6 jul 2010 under en namninsamling i protest mot att kristendomskunskap i gymnasiet skulle döpas om till religionskunskap och dessutom skäras ned. 11 May 2017 “Knowledge of Christianity” (kristendomskunskap) replaced the former field of study changed to “Knowledge of religion” (religionskunskap). 10 nov 2004 Från kristendomskunskap till religionskunskap - hur läroböckerna utvecklats från Lilla. Katekesen med läraranvisningar (det finns sådana från  Ämnet handlar i Sverige om olika religioner. Ämnet hette från 1919 till 1955 kristendom, och sedan fram till 1969 kristendomskunskap i folkskolan/grundskolan  av C Westerberg — Vilka är skillnaderna/likheterna i kursplanerna Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11, när det gäller målen och undervisningen i  av LG Pahlm · 2007 · Citerat av 2 — man i kristendomskunskap och inte om religion. Med 1962-års läroplan kom en styrning som innebar att eleverna skulle ges en objektivare undervisning om  av Tore Nilsson m.

I 1969 års läroplan, LGR 69, förtydligades orienteringsämnena. Även om merparten av inriktningen för ämnena i stora drag var de samma för utbildningen 1962 som 1969 om än läroplanen också fångade sin tidsanda och kristendomskunskap ersattes med Religionskunskap och att det nu påpekades att: En analytisk kontextualisering genomförs av tidsspannet 1842-1994 för att åskådliggöra två traditioner av vikt med start i konfessionell kristendomskunskap till objektiv religionskunskap. Ett sådant långtidsperspektiv ses som en nödvändig läroplanshistorisk kontext för studiens empiri – analys av ett samtida religionsläraruppdrag i det som i studien benämns en osäker period.

utbildningspolitiske talesperson Anni Matthiesen till dr.dk. I Sverige bytte skolämnet namn från Kristendomskunskap till Religionskunskap redan 1969. (NFÖ) 

Lennart Husén. Natur o. Kultur, 1967 - 151 pages.

Kristendomskunskap religionskunskap

kristendomskunskap. kristendomskunskap, ämnesbeteckning för folkskolans undervisning i kristendom 1882–1969. För läroverken användes (11 av 41 ord)

Objektivitet betonas. 60- talet sekulariseringsperiod i olika avseenden. • 1969 – religionskunskap.

Fler artiklar från Debatt. Fler liknande artiklar. Debatt. Begär att Turkiet friger munken, Löfven! I 1969 års läroplan, LGR 69, förtydligades orienteringsämnena.
Karriärvägledning – en forskningsöversikt

Kristendomskunskap religionskunskap

Ja, men det ska vara riktigt kristendomskunskap och inte det religiösa smörgåsbord som kallas religionskunskap, och leder till synkretism. Som förr i tiden, då det bara undervisades i Svenska kyrkans lära i kristendomsundervisningen. Icke så att vi hölls ovetande om andra religioner.

Religionskunskap har länge varit ett omdebatterat ämne.
Arbetaonline

Kristendomskunskap religionskunskap studentapan frakt
styrelseprotokoll förening mall
poyry plc
robot frihetsgrader
lund nuclear data

Ibland sjöng vi psalmer i skolan. Jag tror att ämnet i lågstadiet fortfarande hette kristendomskunskap och inte religionskunskap. Det jag minns 

In 1969 the all-embracing Religionskunskap replaced the confessional Kristendomskunskap on the Swedish school curriculum. It has been the subject of scrutiny ever since, with some calling for more emphasis on Christianity and others who say faith has no place in the classroom. SKOLVERKET BESLUT Dnr 51-2002:374 2003-01-28 Kramfors kommun 872 80 KRAMFORS Anmälan angående att läroplanen inte följs vid Nordingråskolan, Kramfors kommun BAKGRUND I en skrivelse, som inkom till Skolverket den 21 januari 2002, anmäler KM och JM Nordingråskolan i Kramfors kommun för att inte följa läroplanen för det obligatoriska skolväsendet när det gäller saklighet Från Kristendomskunskap till Religionskunskap En studie av religionsämnets förändring i den svenska grundskolan från 1962 fram till idag speglat i läroplanerna Cecilia Westerberg Religionsvetenskap för ämneslärare 61-90 Uppsats 15 hp VT 2015 Examinator: Leif Carlsson Titel: Från kristendom till religionskunskap Författare: Lars Gunnar Pahlm Handledare: Lars Olof Valve ABSTRAKT Uppsatsens syfte är att undersöka några orsaker till innehållsförändringen i skolans kristendomsämne under 1940- och 1950-talet fram till tillkomsten av grundskolans läroplan 1962. Religionskunskap A är en kurs och ett kärnämne i den svenska gymnasieskolan, vilket innebär att alla elever oavsett gymnasieprogram läser kursen.


Övergångar garageband
snickers wear work

beteckning gick från ” kristendomskunskap” till ” religionskunskap” utan förändringen i mönstret på lärandeprocessen. Elevernas egna upplevelser och reflektioner skulle få en central roll. Studiet av religiösa urkunder hade under länge tid stått i centrum, men nu skulle den inriktningen reduceras genom en uttalad elevcentrering.

[av] Bertil Lunell, Maj Bylock.

Ett exempel: "Ateism innebär en övertygelse om att det inte finns någon gud" (Religionskunskap 1 – en mosaik, sid. 30.) Varför avhandlas inte naturalism/ateism som den livs­åskådning den faktiskt är i skolan? Alla har väl rätt att få bli medvetna om vad man tror på? Tidigare ersattes Kristendomskunskap med Religionskunskap.

- [Ny utg.]  Läroämnet Kristendomskunskap bytte namn år 1969 till Religionskunskap.

Detta innebär att förutom dagens geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap berörs även äldre ämnen som kristendomskunskap och  Englund, 2015). Från kristendomskunskap till religionskunskap. Religionskunskap är ett ämne som har förändrats mycket genom historien. Religion var ett av de  (enhet saknas). Anmärkning. Kristendomskunskap eller religionskunskap.