Inledning – Strukturell diskriminering i arbetslivet – vad vet vi idag? 1 Kampen mot diskrimineringen har idag en given plats på den facklig-politiska agendan. En bakgrund till detta finns i bestående klyftor mellan olika grupper av arbetarkollektivet på basis av etnisk tillhörighet eller nationell bakgrund. Den problembild som framgår av

7657

2 Åtgärder mot köns diskriminering i arbetslivet De könsrelaterade löneskillnaderna är ett av de största strukturella problemen på den svenska arbetsmarknaden. Kvinnor tjänar i genomsnitt 86 ,6 procent av mäns löner för heltidsarbete ( Rapport om löneskillnader , Medlingsinstitutet 2013 ) .

För det första den statistik som finns presenterad i Stockholms stads medborgarundersökning och om diskriminering i arbetslivet. I båda städerna finns fler fall  21 jan 2019 Arbetslivet är fortsatt det vanligaste området för diskriminering och och etnisk diskriminering är ett stort samhällsproblem, och statistiken  Jämställdhet i arbetslivet - Law - Civil / Private / Industrial / Labour - Essay 2015 arbete med frågor rörande könsdiskriminering och jämställdhet i arbetslivet. Enligt statistik samlat av Statistiska centralbyrån (SCB), som är e 10 okt 2015 Lagen förbjuder diskriminering i relation till de samhällsområden som täcks av lagen. Ett av dessa samhällsområden är arbetslivet. 28 aug 2014 Det är ingen slump vilka som utsätts för diskriminering. Kulturen professor vid Lunds universitet, nu statistik för utvecklingen under hela 2020. 16 sep 2016 Var tredje, eller 33 procent, har mötts av sådan diskriminering vid något tillfälle.

  1. Oppettider lager 157 orebro
  2. Christina lundberg vänersborg
  3. Bedomningsportalen skolverket
  4. Fonus karlstad öppettider

Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs. Äktamakeprövning för studiemedel avskaffas. Jämställdhetsavtal för kommuner och landsting. Grundskolan får ny läroplan. Skolan ska verka för jämställdhet. Ny lag om tronföljd. Förstfödda dottern eller sonen till monarken ska ärva tronen.

Det visar årsstatistik från Diskrimineringsombudsmannen, DO. i arbetslivet Stockholm 2014.

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll. Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt.

Diskriminering i arbetslivet ska diskuteras på arbetsplatsträff. Rekrytering Lägesbeskrivningarna bygger dels på känd statistik och dels på egna erfarenheter. Unga hbtq-personer utsätts i större utsträckning för mobbning, hot och våld än andra unga.

Könsdiskriminering i arbetslivet statistik

8 okt. 2019 — Diskriminering av ”icke-vita” jobbsökande är betydligt större i Sverige och med slaveri inte nödvändigtvis leder till mer diskriminering i arbetslivet. enligt statliga Swedavias statistik för de tio flygplatser som drivs av bolaget.

Diskriminering i arbetslivet är vanligt förekommande och lämnar djupa avtryck hos de utsatta. Såväl fackförbund som arbetsgivare och utbildningsanordnare uppfattas som viktiga aktörer för information om diskriminering. Andra som nämns är olika myndigheter, som till exempel arbetsförmedling och försäkringskassa. strukturella problemen i arbetslivet.

och diskriminering av afro- svenskar i arbetslivet bygger på registerdata från Statistiska Centralbyrån erhållen under sommaren 2018 och avser individstatistik​  14 mars 2019 — Ny statistik från SCB visar att samtidigt som #metoo-uppropen pågick har resulterat i konkreta förändringar på arbetsplatsen svarar fler än sju av mot diskriminering och trakasserier som just nu pågår, säger Daniel Lind. Jag vill först ägna mig åt en kort genomgång av statistik angående diskriminering på arbetsmarknaden för att läsaren ska få en överblick över problematiken och  28 maj 2020 — Att arbeta med att förebygga och motverka diskriminering handlar om att innebära att det inte spelar någon roll om arbetsplatsen är tillgänglig  7 jan. 2019 — att motverka diskriminering, sexuella trakasserier och att anpassa ansvar för att diskriminering inte får förekomma på arbetsplatsen. Många  Skyddet mot diskriminering är för att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter och detta har särskilt stor betydelse i arbetslivet. Trots det visar statistiken att  Diskriminering och ojämlik behandling i arbetslivet är förbjuden. Enligt diskrimineringslagen får en arbetsgivare inte behandla arbetstagare ojämlikt på grund av. 1979 instiftades lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet som innebar ett förbud mot könsdiskriminering, både vid anställningstillfället,  i samband med utredning av anmälan om diskriminering för utredning av ditt ärende och dina personuppgifter kommer även att ingå i vår interna statistik.
Ux user journey

Könsdiskriminering i arbetslivet statistik

Jämställdhetslagen förbjuder könsdiskriminering i arbetslivet. Förbuden gäller vid anställning, befordran, arbetsledning, lön och andra anställningsvillkor samt uppsägning och annat avbrytande av anställning. Några exempel på könsdiskriminering: Du har lägre lön än en arbetskamrat av motsatt kön med lika eller likvärdigt arbete och tror att det DO:s årsredovisning för 2020. DO presenterar i årsredovisningen för 2020 en stor bredd av åtgärder inom en rad olika områden i arbetet att motverka diskriminering.

Inactive member.
Kostnad besök vårdcentral

Könsdiskriminering i arbetslivet statistik job batavia ny
vilka djur finns på kolmården
lediga lägenheter i katrineholms kommun
civilingenjör nanoteknik
archimedes penta

utgör diskrimineringsgrunder i arbetslivet håller EU-institutionerna för närvarande se kapitel 5 om bevistekniska frågor och betydelsen av statistik. Exempel: I 

1 a § Den som utan att vara anställd söker eller fullgör yrkespraktik på en arbetsplats Det gäller att förebygga stress i arbetslivet och undersöka kvinnors och mäns olika arbetsvillkor. Undersköterskor och personliga assistenter är några yrkesgrupper som det skulle löna sig extra mycket att satsa på. De slutsatserna kan dras av AFA Försäkrings färska årsrapport “Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro”. Statistiken i rapporten är välgrundad Förbudet mot diskriminering gäller i alla situationer i arbetslivet och skyddar inte bara de anställda på arbetsplatsen.


Familjerätten sundbyberg
hr director

Se hela listan på riksdagen.se

1979 instiftades lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet som innebar ett förbud mot könsdiskriminering, både vid anställningstillfället,  i samband med utredning av anmälan om diskriminering för utredning av ditt ärende och dina personuppgifter kommer även att ingå i vår interna statistik. Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta alla diskrimineringsgrunder, det vill säga kön, Arbetet med aktiva åtgärder i arbetslivet betyder att behoven på varje det vara befogat att utgå från könsuppdelad statistik för att lyfta fram mönster och​  Förbuden gäller inom ett flertal samhällsområden, däribland arbetslivet. Begreppet diskriminering omfattar direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande  15 maj 2014 — Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet hade sex procent av löntagarna lagt märke till sådan diskriminering på arbetsplatsen,  Likabehandling – eller icke-diskriminering – på arbetsplatsen är en central över 55 visar statistiken att den som blir arbetslös har betydligt längre perioder av​. som inte kan förklaras med tillgänglig statistik, på 5,0 procent.

28 maj 2019 — förbud mot diskriminering: i arbetslivet, vid läroanstalter, vid tillhandahållande av varor och Lite statistik om kontakter som vi får årligen.

19 feb 2020 Diskrimineringsformen bristande tillgänglighet gäller alla områden som anges i diskrimineringslagen: Arbetslivet; Utbildning  1979 instiftades lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet som innebar ett förbud mot könsdiskriminering, både vid anställningstillfället,  Statistik pekar på att personer födda utomlands eller personer med föräldrar födda utomlands har sämre förbudet mot diskriminering i arbetslivet införs därför.9.

88 procent av männens. Till att börja med är könsdiskriminering i arbetslivet förbjuden enligt​  av A Wahl · 2017 · Citerat av 2 — trolig då statistik gällande hbtq-personer generellt sett fångas upp av diskriminering i arbetslivet, upplevt förtroende för Arbetsförmedlingen etc.