1 §Den allmänna försäkringen består av sjukförsäkring. Till sjukförsäkringen hör frågor om rehabilitering. Till den allmänna försäkringen är frivillig pensionsförsäkring ansluten. Lag (2007:999). 2 §Den allmänna försäkringen handhas av Försäkringska…

273

Social omsorg och hälso- och sjukvård. Prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring 1982-2015. År. Belopp, kr. År. Belopp, kr. År. Belopp, kr. 1982. 17 800.

2007/08:145. föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om allmän försäkringLagen omtryckt 1982:120. dels att 2 kap. 3–3 b §§ och 20 kap. 4 a §Senaste havandet av den allmänna försäkringen ansluter sig lagförslaget till de be­ slut, som statsmakterna i år fattat (prop2U 45;. rsk 45r; 294) L . Utöver förslaget till lag om allmän försäkring framlägges förslag till lag om vissa tillägg till folkpension samt till lag om finansiering av folkpensio­ neringen.

  1. Buddy student
  2. Hur lång tid tar det att tina kött i rumstemperatur

SFB ersätter ett antal tidigare lagar t.ex lag om allmän försäkring. PM Avseende återkrav m m enligt lag om allmän försäkring Återkrav Enligt 20 kap. 4 kan Försäkringskassan kräva åter ersättning som utgått. Det krävs antingen  Det finns både allmänna och privata försäkringar. Allmänna försäkringar är till exempel sjukpenning och föräldrapenning. De kallas också socialförsäkringar och  RFSU:s, Riksförbundet för sexuell upplysning, yttrande över promemorian med förslag till ändringar i lagen (1962:381) om allmän försäkring.

och vuxna - Lag (1962:381) om allmän försäkring; Studieekonomi.

1 apr 2020 Maiden Life Försäkrings AB, Maiden General Försäkring AB samt Northmill Bank AB står under tillsyn av. Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 

dels. att 5 kap., 7 kap.

Lag om allmän försäkring

Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som fastställts enligt Lag om allmän försäkring och som gällde för januari månad det år skadan inträffade. Prisbasbelopp går även under benämningen basbelopp och inom försäkringsbranschen är flera ersättningar kopplade till prisbasbeloppet.

lagen (1962:381) om allmän försäkring inte skall omfattas av balken. Istället föreslås att dessa ersättningar skall regleras i en särskild lag, lagen om statlig ersättning för hälso- och sjukvårdskostnader m.m. AFL Lag om allmän försäkring AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och lands-ting, församlingar m.fl. ATL Arbetstidslag FörL Föräldraledighetslag HÖK Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LAF Lag om arbetsskadeförsäkring LAS Lag om anställningsskydd Lag om allmän försäkring, m. m. Idun.

Sök i lagboken Sök. Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd. Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd lagen (1962:381) om allmän försäkring, lämna ersättning för resekostnader 1. i samband med öppen hälso- och sjukvård som an-ordnas av staten, ett landsting eller en kommun som inte in-går i ett landsting eller i sam-band med sjukhusvård enligt 2 kap.
Investeringssparkonto barnbarn

Lag om allmän försäkring

1960. Jan. 4 200. 1986. Jan- Dec. Till sjukförsäkringen hör frågor om rehabilitering. Till den allmänna försäkringen är frivillig pensionsförsäkring ansluten.

13 a § lagen (1962:381) om allmän försäkringLagen omtryckt 1982:120. skall ha följande lydelse.20 kap.13 a §13 a § Senaste lydelse 1998:553.
Ufc 220 weigh in

Lag om allmän försäkring byggentreprenad i jämtland konkurs
ledde ulf laurin
digital fullmakt boots apotek
polygel sverige
förmånsbil kalkyl skatteverket
upphandlingsansvarig örebro kommun
job batavia ny

Lagen om allmän försäkring har i år blivit utförligt kommenterad. I början av året har sålunda utkommit en systematisk framställning av lagens be stämmelser, författad av försäkringsdomarna Allan Lundberg och Erik Malm med titeln »Hitta rätt i allmän försäkring» (utg. av Livförsäkringsbolaget Framtiden).

3 kap 4 c, 4 d §§, 5 kap 14 §; ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 2 b, 4, 4 a, 4 b, 7 b, 9 a, 10 a, 16 §§, 4 kap 6, 11, 14 §§, 16 kap 5 §, 21 kap 1 §, 22 kap 8 §, 3 p övergångsbest. till 1994:1568; ny 4 kap 11 b §. Lagen (1962:381) om allmän försäkring.


Vattenstämpel moderskeppet
bil totalvikt släp

Enligt Lagen om allmän försäkring ska prisbasbeloppet följa det allmänna prisläget. Detta innebär att beloppets värde måste följa inflationen. Inflationen mäts med hjälp av KPI som står för konsumentprisindex. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och ett nytt …

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap.

Lag (1962:381) om allmän försäkring - Rehabilitering. Bestämmelser om rehabilitering. (Senast hämtad: 2008-08-27). Källa: Lagen.nu. ÅTTONDE 

2002/03:SfU9, rskr. 2002/03:184. föreskrivs att 20 kap. 13 a § lagen (1962:381) om allmän försäkringLagen omtryckt 1982:120.

Lag (2007:999).