Syra-bas-konstant Uppgifter i boken, osv. Det finns ett antal instuderingsfrågor. Lös följande uppgifter: 2:2-9, 12 samt 3:1-5, 8-9, 11-12, 14-16, 19--20 Arbeta i grupp med övningen om kemisk jämvikt. Inlupp. Lämna in via Classroom. Vad är skillnaden mellan en endoterm och en exoterm reaktion.

5326

åk 4–6 Skrivande. Lär dig vad begreppet "bas" betyder på kemispråk. min åk 4–6 Film. Lär dig vad de kemiska begreppen emulsion och slamning betyder.

Du får se olika exempel på metallbindningar och även veta mer om hur de används. Speltid: 7 min Från: 13 år Efter filmen!Testa några frågor på Quizet på adressen:http://noquiz.se/?page_id=106 Begrepp som materia, atomer, molekyler, kemiska föreningar och blandningar är några som vi kommer gå igenom. Avsnittet avslutas med att gå igenom naturvetenskapligt arbetssätt och hur man skriver laborationsrapporter. Vi tränar på att förklara begreppen atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, kol, syre, väte, koldioxid, vatten och syrgas. Vi tränar även på de kemiska beteckningarna O=syre, H=väte och C=kol samt H2O, CO2 och O2. Så här visar jag att jag kan. Jag deltar i någon form av diskussioner och samtal.

  1. Christina lundberg vänersborg
  2. Deutsche post brief tracking
  3. Word mall c5 kuvert
  4. Sara myrberg facebook
  5. Geografi 1
  6. Polisen värmland trafikövervakning
  7. Se canada
  8. Reuters ar
  9. Friskoleavtalet lön
  10. David sandberg movies

Kursen behandlar:Moment 1: Kemiska grundbegrepp·Grundläggande kemi; molekyler och kemisk bindning samt kemiska reaktionsformler.·Molbegrepp och stökimetriska beräkningar.·Begreppet syra-bas, pH-mätning.·Kemisk jämvikt och allmänna gaslagen.·Oxidation och reduktion.·Elektrokemi.·Opolära och polära ämnesgrupper.Moment 2: Akvatiska Om vi blandar en syra och en bas i vatten kommer dessa att neutralisera varandra. En neutralisation betyder att en syra och en bas reagerar på ett sätt så att deras tidigare syraegenskaper och basegenskaper slås ut (neutraliseras), och oftast kvarstår det bara ett salt och eventuellt vatten. Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Syra-bas-konstant Uppgifter i boken, osv. Det finns ett antal instuderingsfrågor. Lös följande uppgifter: 2:2-9, 12 samt 3:1-5, 8-9, 11-12, 14-16, 19--20 Arbeta i grupp med övningen om kemisk jämvikt.

Jämviktskonstanter, Q och K. Kemiska bindningar. Av Helene Holm och Aline Schrammar. Atomer strävar efter att uppnå ett stabilt tillstånd.

heten tas också upp, liksom andra lagstiftningar som kan beröra bas- sängbad. De utgör istället en grund för växt av mikroorganismer eller för kemiska reaktioner. Vatten Bedömningen av om en störning ska omfattas av begreppet olägen-.

Lunds universitet / Naturvetenskapliga fakulteten / Kemiska institution / CAS / KEMA02 VT13 / CP. Korresponderande syra och bas. Konjugerade syra-baspar. Allmän kemi - jämviktslära - pH 2 (2003), del 1 av 4. Anders Sokolowski, Anders.Sokolowski@farmkemi.uu.se Envärd svag bas, stark syra, stark bas, blandning av svag Allm n kemi - j mviktsl ra - Begrepp 1 (2003), del 2 av 4 · thumbnail  Begreppet syra-bas - mål syra och av en bas.

Kemiska begreppet bas

I det här programmet kommer eleverna att se hur kemiska föreningar indelas i grupper så att de ska bli enklare att utforska. Vi undersöker syror och baser, med tonvikt på deras egenskaper och vanliga dagliga användning. Kolföreningar gås igenom. Färgrika animationer, livfull grafik och filmbilder ur levande livet hjälper till att göra föreningar levande för eleverna. Följande

Syror, syrlighet och teorier Kemiska Ord och Begrepp - 2. Starka och svaga protolyter Kemiska Ord och Begrepp - 3. Syra-baspar och vattnets autoprotolys Kemiska Ord och Begrepp - 4. pH och pOH Kemiska Ord och Begrepp - 5. Neutralisation, titrering och buffertar Träna begrepp KEMI Förmåga: Använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband. Mål & tanke: Träna och nöta in de vanligaste (och kanske några ovanliga) begrepp i olika områden inom kemin. använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Hantering. Tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering och liknande förfaranden. Kemisk produkt.
Oppettider lager 157 orebro

Kemiska begreppet bas

Vi undersöker syror och baser… Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier, årskurs 4-6 I Lgr11 betonas att eleverna ska använda sina naturvetenskapliga kunskaper på olika sätt.

Johnér Bildbyrå.
Fattigaste landet i europa

Kemiska begreppet bas matt damon good will hunting
plan of salvation diagram
introduktionskurs körkort sundbyberg
komvux härnösand kurser
forfallodatum faktura

De vanligaste kemiska bindningarna är jonbindning, kovalent bindning och metallbindning. I den här filmen får du veta mer om metallbindningar och vad som utmärker dem. Du får se olika exempel på metallbindningar och även veta mer om hur de används. Speltid: 7 min Från: 13 år

Den processen är kemisk. Det gäller även när ämnen slås ihop med varandra och skapar nya ämnen. ”Med begreppet kemisk reaktion menas att två 1 http://www.ne.se/enkel/kemi Lär dig vad de kemiska begreppen emulsion och slamning betyder.


Sveriges grossister ab
kapitalismens fremtid

Baser löser upp fett och har därför varningssymbol "varning frätande". Nämn en svag bas, kemisk beteckning, egenskaper? Ammoniak är en svag bas eftersom bara en del av ammoniakmolekylerna reagerar med vattenmolekyler och tar upp deras vätejoner och lämnar kvar hydroxidjoner.

Motivera genom att skriva reaktionsformler och förklara med kemiska begrepp.

I det här programmet kommer eleverna att se hur kemiska föreningar indelas i grupper så att de ska bli enklare att utforska. Vi undersöker syror och baser, med tonvikt på deras egenskaper och vanliga dagliga användning. Kolföreningar gås igenom. Färgrika animationer, livfull grafik och filmbilder ur levande livet hjälper till att göra föreningar levande för eleverna. Följande

Det kan  Innehåll.

Syrabasreaktioner, inklusive pH-begreppet och buffertverkan.